Obsah

Rozpočet Kostice

Veřejná správa
12,00 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 161 400 Kč
Upravený rozpočet 8 886 800 Kč
Skutečné čerpání 8 551 230 Kč
Čerpání 96,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 489 700 3 081 300 3 049 442 98,97
2 432 500 2 505 800 2 429 014 96,94
1 099 200 311 000 11 022 3,54
130 000 0 0 0,00
10 000 46 500 46 639 100,30
0 2 786 200 2 875 037 103,19
0 156 000 140 076 89,79
Celkem 6 161 400 8 886 800 8 551 230 96,22
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.