Obsah

Rozpočet Kostice

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
0,09 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 62 000 Kč
Upravený rozpočet 83 400 Kč
Skutečné čerpání 65 173 Kč
Čerpání 78,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
62 000 82 400 64 119 77,81
0 1 000 1 054 105,40
Celkem 62 000 83 400 65 173 78,15
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.